Obchodní podmínky

(ceny jsou uvedeny EXW sklad Most)

Povinnosti prodejce:

odeslat objednané zboží na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávkovém formuláři (výjimka případné delší expedice platí pro druh zboží, u kterého je toto výslovně uvedeno v popisu).
V případě bezhotovnostní platby bude zboží odesláno v den připsání částky na účet prodejce. Pokud nebude některý produkt z objednávky dostupný a zboží tudíž nebude možno odeslat ve stanovené lhůtě bude provozovatel kontaktovat zákazníka a dále se bude objednávka řešit individálně (storno, odložení dokud nebude objednávka kompletní nebo odeslání části objednávky).

expedovat zboží v řádném obalu, který zabraňuje případnému mechanickému poškození.
Součástí každé dodávky je dodací list, plnící zároveň funkci listu záručního, případně faktura, pokud si ji zákazník vyžádá.

za důvěrné pokládat veškeré osobní údaje, uvedené zákazníkem, a neposkytnout je žádné třetí osobě v souladu se zákonem 101/200 Sb. o ochraně informací.


Práva prodejce:

pozastavit či odmítnout vyřízení následné zakázky zákazníka, který závazně objednané zboží neodebere, k ceně dodávaného zboží přičíst náklady na poštovné a balné.


Práva zákazníka:

odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu se zákonem č. 367/2000, a to do 14i dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy prosím zašlete zboží v původním neporušeném obalu spolu s dodacím listem a informací, kam bude vrácena platba, ať bezhotovostně či složenkou (tento bod se nevztahuje na podnikatelské subjekty).


Povinnosti zákazníka:

uvést úplnou platnou adresu, na kterou bude zboží dodáno.
odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu (včetně ceny za přepravu a balného ).


Reklamační řád:

Reklamační řád vychází z následujících právních norem: Zákon 634/1992 Sb. ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele a Občanský zákoník Oddíl čtvrtý - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě.

Zákazník se stává vlastníkem zboží okamžikem převzetí, kdy zároveň začíná běžet 24měsíční záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady, bránící řádnému používání zboží.
V případě odstranitelnosti vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, řádně a bez zbytečného odkladu odstraněna. Pokud je vada neodstranitelná, má zákazník právo na výměnu zboží či odstoupení od smlouvy, stejně jako při opakovaném výskytu vad odstranitelných včetně vrácení poštovného za reklamační řízení.
Podání reklamace probíhá některým z následujících způsobů:

a) e-mailem: medium@centrum.cz

b) doporučeným dopisem na adrese:
Medium International I. s.r.o., Gorkého 1249/5, Most 43401
Do reklamace prosím uveďte číslo objednávky a popis zjištěných vad a jejich projevů.

Prodejce rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí zákazníka e-mailem, pokud nebylo dohodnuto jinak.
Uznaná reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Provozovatel neručí za škody, způsobené přepravcem:
pokud je zásilka zákazníkovi předáváno ve zjevně deformovaném obalu, je oprávněn zboží nepřevzít. V opačném případě je třeba reklamaci uplatnit na dopravci.


Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil, rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamační řád a obchodní podmínky jsou v platnosti od 1.10.2017. Změny vyhrazeny

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

bentonitové těsnící pásy MQ a MQF, těsnící plech s příslušenstvím MQG, bentonitový bobtnající lepící tmel MQ, bentonitové těsnící rohože EUROBENT, hydroizolační páska MQFLEX, granulovaný BENTONIT MQ BENTO, mletý Bentonit aktivovaný GA, PolyIzobutylenový pásek, izolační samovulkanizační páska, Poly Izobutylenové pásky

AKČNÍ NABÍDKA

MQF13 s ochrannou folií 20x15
SKLADEM
Cena: 539,-Kč
x 1 role 5m