MQ BENTO 0,5 až 2 mm 30 kg

Podstatu zásypu tvoří přírodní bentonit, charakteristický vysokým obsahem montmorillonitu – aktivního minerálu určujícího jeho vlastnosti a to zejména:

 Granulát 0,5 až 2 mm - balení 30 kg

Sorpční schopnost k zachycení

  •     pachů, par a vzdušné vlhkosti
  •     rozlitých olejů a jiných tekutin
  •     tekutých podílů z podestýlek hospodářských zvířat (zahušťování kejdy před kompostováním)


Rekultivační schopnost

  •     k zúrodňování písčitých půd a povrchu např. výsypek díky schopnosti zadržet vláhu a živiny v kořenové vrstvě půdy
  •     jako přísada do minerálních hnojiv, kde brání jejich průsaku do podorničí a zároveň zamezuje krustování hnojiva při skladování
  •     k vyvážení vlhkostního režimu zeminových substrátů pro pěstování rostlin


Těsnící schopnost

  •     utěsnění staveb a vodních nádrží (studny, jímky) proti průniku povrchových vod,
  •     utěsnění hrází a drobných průsakových trhlin nádrží proti úniku vod
  •     zajištění nepropustnosti podloží parkovacích, skladovacích a montážních ploch s možným nebezpečím úniku škodlivin do spodních vod


Ekologická nezávadnost zásypu a jeho přírodní původ předurčuje tento materiál k širokému použití v řadě oborů a to vždy s příznivými účinky na životní prostředí.

Dostupnost: SKLADEM
Naše cena: 213,-Kč s DPH
ks
foto

AKČNÍ NABÍDKA

MQ BENTO 0,5 až 2 mm 30 kg
SKLADEM
Cena: 213,-Kč
ks